Dziś mamy: Poniedziałek, 27 stycznia 2020.

O nas - dane teleadresowe

Dane teleadresowe:

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego
adres do korespondencji: ul. Mickiewicza 2 – 4, 45 – 369 Opole
tel.: (077) 4413639 fax: (077) 4413645
e-mail: sekretariat@pogotowie.opole.pl
NIP: 754-26-50-979
REGON:000292445
Konto: Bank Pekao S. A. I Oddział w Opolu 23124016331111000026519007
KRS: 0000008085

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej działającym przede wszystkim na podstawie :


1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.z 2016 poz. 1638 z późn zm.),

2. Ustawy z dnia 8 września 2006 . o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2016, poz. 1868 z późn.zm.),   

3. Uchwały Nr XVII/113/2000 z dnia 28.03.2000 roku Sejmiku Województwa Opolskiego, w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego na bazie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego.

4.Uchwały nr XXXIII/299/2005 z dnia 28.04.2005 r., w sprawie zmiany nazwy z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego na Opolskie Centrum Ratownictwa           Medycznego


Organem założycielskim i nadzorującym pracę Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego jest Województwo Opolskie. Centrum Ratownictwa  obsługuje rejon operacyjny miasto Opole oraz powiat Opolski (zgodnie z zawartą umową z OOW NFZ oraz planem działania systemu państwowe ratownictwo medyczne)

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego posiada osiem podstacji zlokalizowanych               w terenie. Są to miejsca stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego. Podstacje zlokalizowane są w następujących miejscach na terenie Opola oraz powiatu opolskiego :

- Opole, ul. Wróblewskiego 46 ( 1 zespół specjalistyczny typu „S”; 1 zespół podstawowy             typu "P")

- Dobrzeń Wielki, ul. Reymonta 2 (1 zespół specjalistyczny typu „S"

- Niemodlin, ul. Zamkowa 4 (1 zespół podstawowy typu „P”)

- Ozimek, ul. Częstochowska 32 ( 1 zespół podstawowy typu „P”)

- Świerczów, ul. Brzeska 28 ( 1 zespół podstawowy typu "P")

- Namysłów, ul. Powstańców Śl. 3 (1 zespół specjalistyczny typu "S")

-  Wołczyn, ul. Sienkiewicza 4a ( 1 zespół podstawowy typu "P")

- Jełowa ul. Wolności 18 ( 1 zespół podstawowy typu "P" - czasowy od 7.00 do 19.00)

pozostałe ambulanse zlokalizowane są w bazie głównej przy ul. Mickiewicza 2-4 w Opolu:

- 1 całodobowy zespół specjalistyczny typu „S”
- 3 zespoły podstawowe typu „P”

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, w ramach prowadzonej działalności:

1.) Świadczy usługi w zakresie ratownictwa medycznego (zespoły wyjazdowe oraz ich koordynacja)

Przedmiotem umowy są świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne udzielane osobom, w stanach zagrożenia zdrowotnego tj. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej, kwalifikowanej, specjalistycznej pomocy medycznej w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia. Powyższe zadania realizowane są przez zespoły ratownictwa medycznego, zapewniające całodobową gotowość do udzielania świadczeń w warunkach poza szpitalnych.
W Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego znajduje się Główne Stanowisko Dyspozytorskie, które koordynuje pracę wszystkich zespołów wyjazdowych na terenie województwa opolskiego.

2.) Świadczy usługi w zakresie transportu sanitarnego

Świadczenie usług transportu sanitarnego poprzez realizowanie przewozów środkami transportu sanitarnego, gdy uzasadnia to stan zdrowia pacjenta , na zlecenie podmiotów wykonujących działalność leczniczą niebędących przedsiębiorcami oraz innych osób fizycznych i prawnych oraz na zlecenie innych podmiotów gospodarczych, instytucji oraz organizacji społecznych

3.) Świadczy usługi w zakresie zabezpieczenia imprez masowych

4.) Prowadzi Szkolenia (wewnętrzne i zewnętrzne)

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego posiada wykwalifikowaną kadrę do przeprowadzania szkoleń.

jednostka województwa
Szukaj:
szukaj
Numer ratunkowy
Dekra

Wszelkie prawa zastrzezone (c) pogotowie.opole.pl

Mapa strony  |  SmodCMS  |  © 2005-2009 Twórcy.pl