Dziś mamy: Wtorek, 20 sierpnia 2019.

Przetargi 2017

Numer przetargu: DT/01/2017


Przedmiot zamówienia:

Ogłoszenie: „Dostawa ambulansu Specjalistycznego / S / dla OCRM w Opolu”

Tryb procedury :   postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 

Rodzaj :  dostawy.

Wartość (limit):  poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych

Data ogłoszenia:   31- 03-2017r.

Termin składania ofert:  07-04-2017 r.

Miejsce składania ofert:  miejscem składania ofert jest sekretariat Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu ul. Mickiewicza 2-4,

Załączniki:

1.DT_01_2017_SIWZ_2017_Ambulans_C

2.DT_01_17_OFERTA_załączniki_nr_2_3_4_5_6_7

3. Pytania i odpowiedzi do siwz - wprowadzono dnia: 05-04-2017

4. Informacja z otwarcia ofert -wprowadzono dnia: 07-04-2017

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-wprowadzono dnia 11-04-2017

6.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-wprowadzono dnia 16-05-2017.


Numer przetargu: DT/02/2017

Przedmiot zamówienia:

Ogłoszenie: Wykonywanie przeglądów technicznych i pełnego zakresu napraw bieżących oraz okresowych badań technicznych pojazdów samochodowych OCRM w Opolu 

Tryb procedury : postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Rodzaj : usługi.

Wartość (limit): poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych

Data ogłoszenia: 05-07-2017r.

Termin składania ofert: 12-07-2017 r.

Miejsce składania ofert: miejscem składania ofert jest sekretariat Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu ul. Mickiewicza 2-4,

Załączniki:

1.DT_02_2017_SIWZ_2017_naprawy

2.DT_02_17_OFERTA_załączniki_nr_2_3_4_5_6_7_8_9_naprawy

3. Umowa_zal_nr_10_do_naprawy

4.Informacja z otwarcia ofert -wprowadzono dnia: 12-07-2017.

5.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

6.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.


Numer przetargu: DT/03/2017

Przedmiot zamówienia:

Ogłoszenie: Sukcesywne, bezgotówkowe dostawy paliwa na podstawie kart paliwowych do pojazdów służbowych eksploatowanych w OCRM Opole

Tryb procedury : postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Rodzaj : dostawy.

Wartość (limit): poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych

Data ogłoszenia: 19-09-2017r.

Termin składania ofert: 26-09-2017 r.

Miejsce składania ofert: miejscem składania ofert jest sekretariat Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu ul. Mickiewicza 2-4,

Załączniki:

1.DT_03_2017_SIWZ_2017_Paliwa

2.DT_03_17_OFERTA_załączniki_nr_2_3_4_5_6 paliwa

3.Informacja z otwarcia ofert -wprowadzono dnia: 26-09-2017.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-wprowadzono dnia 28-09-2017.

5.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.


Numer przetargu: DT/04/2017

Przedmiot zamówienia:

Ogłoszenie: „Dostawa ambulansu Specjalistycznego / S / dla OCRM w Opolu”

Tryb procedury : postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Rodzaj : dostawy.

Wartość (limit): poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych

Data ogłoszenia: 05-10-2017r.

Termin składania ofert:  12-10-2017 r.

Miejsce składania ofert: miejscem składania ofert jest sekretariat Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu ul. Mickiewicza 2-4,

Załączniki:

1.DT_04_2017_SIWZ_2017_Ambulans_C

2.DT_04_17_OFERTA_załączniki_nr_2_3_4_5_6_7_8

3. Pytania i odpowiedzi do siwz - wprowadzono dnia: 09-10-2017.

4.Informacja z otwarcia ofert -wprowadzono dnia: 12-10-2017.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-wprowadzono dnia 13-10-2017.

5.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Szukaj:
szukaj
Numer ratunkowy
Dekra

Wszelkie prawa zastrzezone (c) pogotowie.opole.pl

Mapa strony  |  SmodCMS  |  © 2005-2009 Twórcy.pl