Dziś mamy: Sobota, 20 października 2018.

Przetargi -2018

Numer przetargu: DT/02/2018

Przedmiot zamówienia:

Ogłoszenie: Dostawa ambulansu Specjalistycznego / S / dla OCRM w Opolu - https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=09ffb1cb-f79c-4872-9096-4c2b2e1c2e37

Tryb procedury : postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Rodzaj : dostawy

Wartość (limit): poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych

Data ogłoszenia: 20-09-2018 r.

Termin składania ofert: 27-09-2018 r, godzina : 12:00

Miejsce składania ofert: miejscem składania ofert jest sekretariat Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu ul. Mickiewicza 2-4,

Załączniki:

1.DT_02_2018_SIWZ

2.DT_02_18_OFERTA_załączniki_nr_2_3_4_5_6_7_8_

3. Pytania i odpowiedzi do siwz - wprowadzono dnia: 25-09-2018

3.Informacja z otwarcia ofert -wprowadzono dnia: 27-09-2018.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-wprowadzono dnia 28-09-2018.


Numer przetargu: DT/01/2018

Przedmiot zamówienia:

Ogłoszenie: Wykonywanie przeglądów technicznych i pełnego zakresu napraw bieżących oraz okresowych badań technicznych pojazdów samochodowych OCRM w Opolu -   https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5ded57e4-b13c-46ba-ab1e-3d05302cc000

Tryb procedury : postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Rodzaj : usługi.

Wartość (limit): poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych

Data ogłoszenia: 13-07-2018 r.

Termin składania ofert: 20-07-2018 r, godzina : 12:00

Miejsce składania ofert: miejscem składania ofert jest sekretariat Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu ul. Mickiewicza 2-4,

Załączniki:

1.DT_02_2018_SIWZ_2018_naprawy

2.DT_02_18_OFERTA_załączniki_nr_2_3_4_5_6_7_8_9_10 naprawy

3.Informacja z otwarcia ofert -wprowadzono dnia: 20-07-2018.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-wprowadzono dnia 23-07-2018

5.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_-https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/b1f532cb-0761-44e2-bc1d-723c6f7a5ed4

Szukaj:
szukaj
Numer ratunkowy
Dekra

Wszelkie prawa zastrzezone (c) pogotowie.opole.pl

Mapa strony  |  SmodCMS  |  © 2005-2009 TwĂłrcy.pl