Dziś mamy: Poniedziałek, 20 sierpnia 2018.

Przetargi -2018

Numer przetargu: DT/01/2018

Przedmiot zamówienia:

Ogłoszenie: Wykonywanie przeglądów technicznych i pełnego zakresu napraw bieżących oraz okresowych badań technicznych pojazdów samochodowych OCRM w Opolu -   https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5ded57e4-b13c-46ba-ab1e-3d05302cc000

Tryb procedury : postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Rodzaj : usługi.

Wartość (limit): poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych

Data ogłoszenia: 13-07-2018 r.

Termin składania ofert: 20-07-2018 r, godzina : 12:00

Miejsce składania ofert: miejscem składania ofert jest sekretariat Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu ul. Mickiewicza 2-4,

Załączniki:

1.DT_02_2017_SIWZ_2018_naprawy

2.DT_02_18_OFERTA_załączniki_nr_2_3_4_5_6_7_8_9_10 naprawy

3.Informacja z otwarcia ofert -wprowadzono dnia: 20-07-2018.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-wprowadzono dnia 23-07-2018

Szukaj:
szukaj
Numer ratunkowy
Dekra

Wszelkie prawa zastrzezone (c) pogotowie.opole.pl

Mapa strony  |  SmodCMS  |  © 2005-2009 TwĂłrcy.pl