Dziś mamy: Wtorek, 23 lipca 2019.

Przetargi - 2019

Plan zamówień  - 2019.


Numer przetargu: DT/03/2019

Przedmiot zamówienia: Wykonywanie przeglądów technicznych i pełnego zakresu napraw bieżących oraz okresowych badań technicznych pojazdów samochodowych OCRM w Opolu.

Ogłoszenie: Ogłoszenie nr 561005-N-2019 z dnia 2019-06-13 r.

Tryb procedury : postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Rodzaj : usługi.

Wartość (limit): poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych

Data ogłoszenia: 13-06-2019 r.

Termin składania ofert: 21-06-2019 r, godzina : 12:00

Miejsce składania ofert: miejscem składania ofert jest sekretariat Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu ul. Mickiewicza 2-4,

Załączniki:

1.DT_03_2019_SIWZ_naprawy

2.DT_03_2019_OFERTA_i załączniki_nr_2_3_4_5_6_7_8_9_10.

3.DT_03_2019_OFERTA_i załączniki_nr_2_3_4_5_6_7_8_9_10.word.

4.Informacja z otwarcia ofert -wprowadzono dnia: 21-06-2019 r.

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-wprowadzono dnia 25-06-2019.


Numer przetargu: DT/02/2019

Przedmiot zamówienia:  dostawa sprzętu medycznego w częściach:

Część 1 zamówienia -„Defibrylator karetkowy”, 

 Część 2 zamówienia – „Respirator reanimacyjno-transportowy

Ogłoszenie:  Ogłoszenie nr 525002-N-2019 z dnia 2019-03-13 r.

Tryb procedury : postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Rodzaj : dostawy

Wartość (limit): poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych

Data ogłoszenia: 13-03-2019 r.

Termin składania ofert: 21-03 -2019 r, godzina : 12:00

Miejsce składania ofert: miejscem składania ofert jest sekretariat Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu ul. Mickiewicza 2-4,

Załączniki:

1.DT_02_2019_SIWZ

2.DT_02_19_OFERTA_załączniki

2a. DT_02_19_OFERTA_załączniki.word


Numer przetargu: DT/01/2019

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji 2018/2019) ambulansów specjalistycznych „S” (typu C wg PN-EN 1789) oraz jednego fabrycznie nowego (rok produkcji 2018/2019) ambulansu podstawowego „P” (typu B wg PN-EN 1789) dla potrzeb OCRM w Opolu.

Ogłoszenie: Dostawa 2 szt. ambulansów Specjalistycznych / S / i 1 szt. ambulansu Podstawowego / P / dla OCRM w Opolu. -Ogłoszenie nr 505131-N-2019 z dnia 2019-01-18 r.

Tryb procedury : postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Rodzaj : dostawy

Wartość (limit): poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych

Data ogłoszenia: 18-01-2019 r.

Termin składania ofert: 25-01-2019 r, godzina : 12:00

Miejsce składania ofert: miejscem składania ofert jest sekretariat Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu ul. Mickiewicza 2-4,

Załączniki:

1.DT_01_2019_SIWZ

2.DT_01_19_OFERTA_załączniki

2a. DT_01_19_OFERTA_załączniki.word

3. Pytania i odpowiedzi do siwz - wprowadzono dnia: 22-01-2019 r.

4.Informacja z otwarcia ofert -wprowadzono dnia: 25-01-2019 r.

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-wprowadzono dnia 28-01-2019.

6.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Ogłoszenie nr 510045760-N-2019 z dnia 08-03-2019 r.


Szukaj:
szukaj
Numer ratunkowy
Dekra

Wszelkie prawa zastrzezone (c) pogotowie.opole.pl

Mapa strony  |  SmodCMS  |  © 2005-2009 Twórcy.pl